Taisyklės

 

1. Bendrosios nuostatos

  • Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), Pirkėjui susipažinus su Taisyklėmis, yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu uzuolaidos.biz el.parduotuvėje nuostatos.
  • Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjas bus informuojamas el. parduotuvėje uzuolaidos.biz.
  • Pirkti el. parduotuvėje teisę turi veiksnūs fiziniai, juridiniai asmenys ar jų įgaliotiniai.

2. Pirkėjo teisės

  • Pirkėjas turi teisę pirkti el. parduotuvėje šių Taisyklių ir el. parduotuvės nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo – Pardavimo sutarties su el. parduotuve, apie tai pranešdamas Pardavėjui raštu.

3. Pirkėjo įsipareigojimai

  • Pirkėjas privalo iš karto sumokėti už prekes per OPAY apmokėjimo sistemą. Negavus apmokėjimo užsakymas yra anuliuojamas ir prekės grąžinamos atgal į sandėlį.
  • Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  • Pirkėjas, naudodamasis el.parduotuve uzuolaidos.biz, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų el.parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės

  • Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  • Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
  • Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

5. Pardavėjo įsipareigojimai

  • Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  • Pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu ar į pasirinktą paštomatą.
  • Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti jo užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti jam sumokėtus pinigus per 14 dienų.

6. Prekių pristatymas

  • Prekes pristatomos kurjerio tuo adresu, kurį nurodo Pirkėjas.
  • Prekes galima atsiimti Omniva arba LP Express paštomatuose, Lietuvos Pašte.

7. Daiktų grąžinimas

  • Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 738 „mažmeninės prekybos taisyklės ” ir Civilinio kodekso 6.22810straipsnį.
  • Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas nepriima daikto grąžinimui.
  • Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
  • Prekes grąžina Pirkėjas savo lėšomis, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
  • Dėl skirtingų kompiuterių raiškų, skirtinguose kompiuteriuose prekės spalva gali skirtis nuo matomos nuotraukoje. Tokiu atveju, jei prekė yra grąžinama, pardavėjas nepadengia grąžinimo išlaidų. Grąžinimo išlaidas apmoka gavėjas.
  • Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių 14 punkte nustatyta, kad jei pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus 8.7 punkte išvardintas prekes), jis turi teisę per 14 dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jei pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke.
Jei pardavėjas neturi pakeisti tinkamos prekės, tai pirkėjas turi teisę per 14 dienų grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke arba grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus už prekę ir siuntimą. Pinigai grąžinami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą per 14 dienų.
  • Pirkėjas gali grąžinti nepatikusią prekę, išskyrus atkirptas medžiagas ir audinius, bei kitas kerpamus daiktus, jei ji nebuvo naudojama, yra nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.
   Remiantis LR įstatymais, kai pirkėjo netenkina prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės pagal Civilinį kodeksą 6.22810 straipsnį 3 punktą:
   * Audiniai
   * pagal individualius užsakymus užsakomos ir/ar gaminamos prekės (pagal kliento pateiktą paveikslą gaminamas audinys, specialiai užsakomas ir pristatomas audinys ir pan.).

8. Atsakomybė

  • Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
  • Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.
  • Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo el. parduotuvėje esančias nuorodas.
  • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

9. Informacijos siuntimas

  • Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
  • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

10. Baigiamosios nuostatos

  • Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
  • Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

UAB Interdekoras užuolaidų salonas

+370 652 03388
lijanac@gmail.com
V.Kudirkos g.11/Vyturio g.1 Vilkaviškis