Privatumo politika

 

1. Sąvokos:

  • Mūsų duomenų valdytojas ir el. parduotuvės uzuolaidos.biz operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „Interdekoras“. Įm.k. 304724819, PVM mokėtojo kodas LT100011963917, el.paštas lijanac@gmail.com.
  • Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių el. parduotuvėje uzuolaidos.biz.
  • Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

2. Bendrosios nuostatos

  • Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Duomenų valdytojas atsakingai laikosi LR įstatymų ir aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą. Šiame privatumo politikos aprašyme paaiškinama, kaip ir kokiems tikslams Duomenų valdytojas naudoja informaciją, kurią Pirkėjas pateikia lankydamasis el. parduotuvėje.
  • Kilus klausimams, kreipkitės el.paštu lijanac@gmail.com.

3. Asmens duomenų tvarkymas

  • Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
  • Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką lijanac@gmail.com arba paskambindamas numeriu +370 652 03388. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 dienas).
  • Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, el.paštą ir kitą užsakymo metu nurodomą informaciją) šiais tikslais: užsakymų suformavimui ir pristatymui, informacinių pranešimų siuntimui, atsakyti ir gauti Pirkėjo užklausas, siekiant patobulinti Duomenų valdytojo teikiamas paslaugas.
  • Duomenų valdytojas turi teisę informaciją perduoti trečiosioms šalims tik tais atvejais, jei tai yra dalinis ar pilnas verslo pardavimas arba reorganizavimas. Šiais atvejais Duomenų valdytojas įsipareigoja imtis visų būtinų priemonių, kad Pirkėjo privatumas ir informacija, kurią Pirkėjas pateikė el. parduotuvėje, būtų ir toliau tinkamai apsaugota. Jokiais kitais atvejais, išskyrus numatytus šioje Privatumo politikoje, Pirkėjo asmeninė informacija nebus niekam atskleista be Pirkėjo sutikimo, išskyrus atvejus kai tai privaloma padaryti remiantis Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimais.

4. Taisyklių pakeitimas

  • Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas uzuolaidos.biz el. parduotuvėje.
  • Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos el. parduotuvėje.
  • Jeigu Pirkėjas nesutinka su Taisyklių pakeitimu, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.
  • Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su pakeistomis Taisyklėmis.

5. Slapukai

  • Slapukai (angl. Cookies) – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja lankytojo naršyklę kiekvieną kartą jam apsilankius tinklalapyje. Slapukai neleidžia interneto tinklalapiams įsiminti jokios asmeninės lankytojo informacijos (tokios kaip lankytojo vardas ir adresas), kurį vartotojas galėtų pamiršti įslaptinti. Pirkėjas visuomet gali išjungti Slapukų naudojimą, tačiau tuomet gali neveikti kai kurios puslapio funkcijos.
  • Slapukai naudojami tam, kad Pirkėjui kiekvieno apsilankymo metu pakartotinai nereikėtų įvesti informacijos ir gauti naudojimosi Duomenų valdytojo el.parduotuve statistinius duomenis.
  • Jokie asmeninai Pirkėjo duomenys nėra kaupiami ar perduodami trečiosioms šalims slapukų pagalba.

6. Saugumas

  • Duomenų valdytojo el. parduotuvėje įdiegtos technologijos apsaugo Pirkėjo asmeninę informaciją nuo nesankcionuoto naudojimo. Tačiau būtina paminėti, kad Pirkėjas, registruodamasis el. parduotuvėje ir atlikdamas užsakymą, įsipareigoja saugoti ir neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims.

7. Baigiamosios nuostatos

  • Ši Privatumo politika sudaryta, remiantis LR įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Visi iškilę nesutarimai sprendžiami bendru sutarimu derybų būdu. Jeigu sutarimas neįmanomas, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

UAB Interdekoras užuolaidų salonas

+370 652 03388
lijanac@gmail.com
V.Kudirkos g.11/Vyturio g.1 Vilkaviškis